Závody 2024

2. ročník Carp Story Cup Hruškov Podzim

2. ročník Carp Story Cup Hruškov Podzim

závod 2-3členných týmů v lovu kaprů, amurů (50 hodin), součet 5 nejtěžších ryb, dva sektory

Místo konání: rybník Hruškov

Datum: 25. - 27.10.2024
Časový harmonogram závodu:

čtvrtek 24.10. možný příjezd, kiosek otevřen
pátek  25.10.  7:15 Prezentace týmů
                        7:45 Losování
                        8:00 Přesun na místa
                      10:00 START ZÁVODU
neděle  27.10.  12:00 KONEC ZÁVODU
                      13:00 Vyhlášení výsledků

Závod je vypsán pro 15 týmů
Lovná místa budou rozdělena do dvou sektorů
sektor A - místa  1-8
sektor B - místa  9-15

Hodnocení vítězů:
Celkové 1. místo 50.000 Kč + poháry
Celkové 2. místo 30.000 Kč + poháry
Celkové 3. místo 20.000 Kč + poháry

Vítěz sektoru A:
10.000 Kč + poháry
Vítěz sektoru B:
10.000 Kč + poháry

Nejtěžší ryba 5.000 Kč + pohár

4.-10. místo - věcné ceny
Týmy umístěné na 1.-3. místě nemají nárok na cenu vítěze sektoru.

PŘIHLÁŠKY:
- Přihlášky zasílejte: na e-mail: zavody@carpstory.cz nebo formou SMS na tel: +420 728 724 930
- Přihláška musí obsahovat název závodu ( jaro nebo podzim ), název týmu, celé jméno kapitána a dalších členů týmu, e-mailovou adresu na kapitána a telefonní kontakt
- V případě potřeby lze až do zahájení závodu flexibilně měnit členy týmu, případně i jméno týmu
- Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 20.9.2023 a bude mu vrácena plná částka. Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu.
- Náhradní tým si může změnit název
Přihláška je platná až po přijetí zálohy startovného!


STARTOVNÉ:
- Startovné 15 500, - Kč se bude platit bankovním převodem na účet nebo vkladem na účet.
- Číslo účtu: 4655546555/5500 - nejpozději do 14 dnů po potvrzení vaší registrace  zálohou min. 50 % (7750, - Kč), nebo startovné celé. Jako variabilní symbol uveďte číslo mobilního telefonu na kapitána a do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a jména závodníků a název závodu ( jaro nebo podzim).
- Po uhrazení startovného nebo zálohy 50 % bude registrace platná.
- Kdo platbu do uvedeného termínu neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.
- Doplacení druhé části zálohy ve výší 50 % musí tým provést nejpozději do 20.09.2024.
- Příchozí platby potvrdíme vždy e-mailem jednotlivým kapitánům.
- Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné vrátí v plné výši.
- Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích. V případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit ceny v poměru s účastí.
- Osoby mladší 18 let se mohou závodu účastnit pouze s doprovodnou dospělou osobou, která přebírá veškerou odpovědnost.
- Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí, se stanovenými pravidly souhlasí a svůj souhlas stvrzují přihláškou a uhrazením startovného.BODOVÁNÍ:

Bodovanou rybou je kapr, amur od 5 kg. Boduje se pouze 5 nejtěžších ryb. Ryba musí být ulovena za tlamu - hlavovou část (nikoliv za ploutev, břicho, atd..).

Lovné metody: pouze položená - vlasová metoda, zig-rig povolen maximálně na dvou prutech v týmu.
Povolené nástrahy: kukuřice, boilie, pelety, boilie těsta, dipy, umělé napodobeniny jmenovaných nástrah
Povolené návnady: boilie, pelety, method mix, dokonale uvařený partikl
Krmení se spomb raketou,kobrou, lopatkou, košíčkem, prakem, katapultem, rukou, PVA

ZÁKAZ POUŽITÍ KRMÍTEK
ZÁKAZ OBALOVÁNÍ OLOV
ZÁKAZ použití PLETENÝCH ŠŇŮR jako šokového materiálu (ano, na návazci s háčkem může být a na spodovém prutu taky může být)

Pravidla:
Závod probíhá systémem chyť a pusť 50 h nonstop
Tým tvoří 2-3 členové . Tým loví na max. 4 pruty s jedním návazcem s jednoháčkem s protihrotem.
Všichni členové týmu mají stejná práva a povinnosti.
Tým může do závodu nastoupit i po zahájení závodu. V tomto případě bude u losování zastoupen nestrannou osobou, která za něho vylosuje při hlavním losování místo.
Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí!
Losování místa, kde bude tým bez střídání a přestávky lovit, bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole se losuje pořadí dle pořadí přijatých registrací do závodu. V druhém kole se losuje jedno konkrétní lovné místo, kde bude tým chytat.
Krmení, nahazování, obsluhu prutů, zdolávání a podebírání ryby můžou provádět výhradně jen členové týmu. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání, nesmí závodník opustit svůj sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, ryba se počítá. Vstoupit do vody může závodník pouze při podebírání ryby.
Označování lovných míst jakýmkoliv způsobem je zakázané.
Sondování dna lovného místa je povoleno pouze markerem! Echolot zakázán!
Zavážení, zaplavávání a zanášení návnad a nástrah zakázané.
V době nepřítomnosti všech členů týmu, nesmí být žádný z prutů nahozen. Na místě musí být vždy minimálně jeden člen týmu.
Závodníci musí použít pouze průběžnou únikovou montáž. Sestava musí být uzpůsobena tak, aby se v případě přetržení vlasce ryba bezpečně zbavila zátěže.


Počítá se čistá váha po odečtení vážícího saku. Vážit se bude všem týmům stejným typem váhy. Každá ulovená ryba se při vylovení z vody musí položit a šetrně odháčkovat na mokré podložce. Úlovky okamžitě po zvážení a zapsání do úlovkového listu budou vráceny do vody.
Počítá se pouze ryba, která byla ulovena za TLAMU – hlavovou část, nikoliv za ploutev, břicho atd.
V případě rovnosti výsledku rozhoduje o pořadí váha nejtěžší ulovené ryby, následně los.

Povinná výbava každého týmu:
- podběrák min. 80 cm rameno
- vyprošťovač háčku
- podložka pod rybu vaničkového typu
- minimálně 2 saky na uchování ryb
- vážící trojnožku
- mobilní telefon, který uvede při registraci jako kontaktní. Je nutno zajistit si jeho provoz po celou dobu závodu.

Protest:
Každý soutěžící má právo vznést protest, a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Při vznesení protestu musí tým složit kauci 1.000, - Kč řediteli závodu. Bude-li protest uznán jako oprávněný, kauce bude vrácena v plné výši. Případný protest řeší hlavní rozhodčí.

PRVNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL ZÁVODŮ BUDE TRESTÁNO ANULOVÁNÍM VŠECH ÚLOVKŮ DO DOBY ZJIŠTĚNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL, ROZHODUJE ŘEDITEL ZÁVODU.
DRUHÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL BUDE TRESTÁNO DISKVALIFIKACÍ TÝMU S OKAMŽITÝM VYKÁZÁNÍM A STARTOVNÉ TÝMU V JEHO PLNÉ VÝŠI PROPADNE ORGANIZÁTOROVI ZÁVODŮ!!! - ROZHODUJE ŘEDITEL ZÁVODU.

Rozhodčí má právo kdykoli během závodu zkontrolovat kteroukoli z udic závodníka.
Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí!
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za způsobené škody.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o účast v závodě.
Pořadatel garantuje plnou výši cen při plném obsazení závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.
Úhradou zálohy startovného závodníci souhlasí s propozicemi.
Úhradou zálohy startovného, se tým zavazuje k doplacení plné výše startovného (v případě řádné omluvy, min měsíc před začátkem závodu, bude záloha vracena v plné výši).
Úhradou startovného závodníci souhlasí s pořízením foto a videodokumentace z akce.
Pořadatel závodu: František Zelenka +420 728 724 9301) Scrap baits Pat a Mat - Miroslav Podhora, Michal Daněk - zaplaceno
2) CT HM - Jan Mádl, Milan Cacák - zaplacena záloha
3) CT DJ - Dominik Závodný,Jan Tesař - zaplacena záloha
4) Fish-ing.cz - Tomáš Strachoň, Luboš Skryja - zaplaceno
5) CT Tornádo - Miloš Křemenák a Tomáš Kaňa - zaplacena záloha
6) CT Shaman - Kratochvíl, Oros - zaplacena záloha
7) CT Bušoun - Ludvík Bušek, Vlastimil Mrákava,Lukáš Kočí - zaplaceno
8) CT vydry z Berounky - Vladislav Čermák, Michal Svátek
9) CT Uhřičáci - Michal Pokuta. David Učeň
10) CT Boiliesimo.cz - Všetečka, Jelínek
11) CT Pepíno - Josef Honek, Daniel Tulis
12) CT Rosovice - Jan Lojín, Radek Jarý
13) CT LIŠÁCI + ACS - Zdeněk Šafr, Honza Mráz
14) CT Handy line - Pavel Hanuš, Marcel Minár
15)